Bennett Bikes

BennettBennett Bikes Price in Bangladesh

Bennett Bikes Price List BD

Bike NameEngine (CC)MileagePrice in BD
Bennett 150149.4 cc 50 KmplBDT: 2,65,000
Bennett ZF100-A100 cc 65 KmplBDT: 82,000
Bennett RS2133 cc 45 KmplBDT: 1,12,000
Bennett Street Fighter150 cc 40 KmplBDT: 2,55,000
Bennett V3 eFI150 cc 35 KmplBDT: 4,25,000
Bennett V2150 cc 40 KmplBDT: 2,80,000
Bennett in Bangladesh

Bennett Motorcycle Price in Bangladesh